Menu

Om oss

Om oss

Vi er blant de ledende firmaer som utfører blåse-isolasjon her i landet, og våre blåse-biler er daglig ute på oppdrag over store deler av sør- og østlandet.

Frogner Isolering AS er en familie-bedrift i 3. generasjon. Firmaet ble opprinnelig startet rett etter krigen i 1946, og het da Frogner & Frogner. Fra oppstart og frem til 1959 var firmaet en ren byggmester-bedrift.

I 1959 startet daværende eier Henrik Frogner opp med blåsing av steinull, i samarbeid med Elkem-Rockwool, dette i tillegg til vanlig bygg-mester virksomhet. Vi var landets første og eneste firma som utførte denne typen isolering, og var enerådene i landet til midt på 60-tallet. Blåse-isoleringen var fra 1959 til 1983 en tilleggs-næring til vanlig bygge næring i bedriften.

I 1983 overtok Lasse Jacob Frogner, og firmaet byttet navn til Frogner Isolering. Byggevirksomheten ble trappet ned og firmaet ble en ren isolerings-bedrift, med 3 blåsebiler.

Firmaet ble 2. januar i 1989 omdannet til AS med daværende eier Lasse Jacob Frogner som eneste aksjonær.


To av bilene som daglig blir benyttet på våre blåseoppdrag.


Roar Vandås (isolatør) (t.v.) og daglig leder Lasse J. Frogner i Frogner Isolerings kontorlokaler.